Čajovňa Lachaj roi

Miesto: Čajovňa, Rooseveltova 12

Koordinátor: Anna Fukerová

NÁPLŇ TÍMU:
  • starostlivosť o chod Čajovne v pondelky a štvrtky (varenie čaju, kávy…)

  • pomoc pri príprave agapé vo štvrtky a na jednorazové akcie ako napr. Veni Sancte, prednášky…

  • nákupy potravín, darčekov pre hostí na akcie UPC

  • pomoc pri výzdobe priestorov na väčšie akcie UPC ako napr. Ples, Veselica

  • udržiavanie čistoty v priestorch Čajovne

  • vytváranie rodinného prostredia

“A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.” Mk 9, 41