Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je spoločenstvo ľudí, ktorí spolu s Máriou, teda s „ružencom v ruke“, kráčajú bližšie nielen k Ježišovi ale aj k sebe navzájom. Každý člen ružencového bratstva sa zaväzuje ku každodennej modlitbe jedného desiatku svätého ruženca na dobu jedného roka (od októbra do októbra). Po roku môže povedať, či chce, alebo nechce byť členom Ružencového bratstva pri UPC v Košiciach (napr. vzhľadom na to, že už ukončil štúdium).

Členovia ruže sa stretávajú raz do mesiaca počas akademického roka.

Prijímanie do Ružencového bratstva prebieha počas celého akademického roka.

 
Zodpovedný horliteľ: Michael Barutiak – michael.barutiak@gmail.com.

HARMONOGRAM STRETNUTIÍ RUŽENCOVÉHO BRATSTVA UNIVERZITNÉHO PASTORAČNÉHO CENTRA SVÄTÝCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Stretnutie ružencového bratstva sa bude konať každý druhý pondelok v mesiaci o 18:00 v kostole sv. Antona Paduánskeho (Hlavná 81) v Košiciach.

08.10.2018
12.11.2018
10.12.2018
14.01.2019
11.02.2019
11.03.2019
08.04.2019
13.05.2019
10.06.2019