Ružencové spoločenstvo

Koordinátor: Justína Ághová

Ružencové spoločenstvo spolu s Máriou, teda s „ružencom v ruke“, kráčajú bližšie nielen k Ježišovi, ale aj k sebe navzájom. Každý člen  sa zaväzuje ku každodennej modlitbe jedného desiatku svätého ruženca na dobu jedného roka (od októbra do októbra). Po roku môže povedať, či chce, alebo nechce byť členom Ružencového spoločenstva pri UPC v Košiciach (napr. vzhľadom na to, že už ukončil štúdium).

Členovia spoločenstva sa stretávajú každý pondelok o 18:30 na modlitbe sv. ruženca pred sv. omšou.