Ružencové bratstvo

Chceš sa modliť desiatok ruženca za UPC-éčko každý deň, za kňazov ktorí v ňom pôsobia, za študentov ktorí študujú v Košiciach? Ak áno, pridaj sa k ružencovú bratstvu, ktoré pri UPC-éčku máme. Spolu so všetkými desiatkami sa modlíme na tieto úmysly, ale aj na naše osobné úmysly, niekoľko ružencov denne. 

 

Ružencové bratstvo je spoločenstvo ľudí, ktorí spolu s Máriou, teda s „ružencom v ruke“, kráčajú bližšie nielen k Ježišovi ale aj k sebe navzájom. Každý člen ružencového bratstva sa zaväzuje ku každodennej modlitbe jedného desiatku svätého ruženca na dobu jedného roka (od októbra do októbra). Po roku môže povedať, či chce, alebo nechce byť členom Ružencového bratstva pri UPC v Košiciach (napr. vzhľadom na to, že už ukončil štúdium).

Členovia ruže sa stretávajú raz do mesiaca počas akademického roka.

Prijímanie do Ružencového bratstva prebieha počas celého akademického roka.

 

Zodpovedný horliteľ:

Michael Barutiak – michael.barutiak@gmail.com.

 

HARMONOGRAM STRETNUTÍ RUŽENCOVÉHO BRATSTVA UNIVERZITNÉHO PASTORAČNÉHO CENTRA SVÄTÝCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Stretnutie ružencového bratstva sa bude konať každý druhý pondelok v mesiaci o 18:00 v kostole sv. Antona Paduánskeho (Hlavná 81) v Košiciach.

14.10.2019
11.11.2019
09.12.2019
13.01.2019
10.02.2020
09.03.2020
13.04.2020
11.05.2020
08.06.2020