Mediálny tím

Koordinátor: Alžbeta Jacková

NÁPLŇ TÍMU:
  • mediálne zabezpečenie jednotlivých akcií UPC (fotenie, tvorba videí, tvorba instagramových stories, písanie článkov…)

  • marketingové zastrešenie rôznych aktivít UPC (copywritting na sociálnych sieťach, grafika, PR…)

  • fundraisingové aktivity (písanie projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na pastoračné účely UPC)

„Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ (Lk 18,41)