Ferka Urbánka

Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Svätá omša: Utorok o 19:30 

Miesto: Jedáleň na prízemí vľavo

Duchovná starostlivosť: o. Henrich Grejták

Koordinátori:
Peter Majerníček – peter.majernicek@gmail.com

Iné aktivitky:
Desiatok o desiatej – od nedele do štvrtku o 22:00 v kaplnke (prvé poschodie napravo od schodov).
Facebook skupina: fb.com