Ferka Urbánka

Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Svätá omša: Utorok o 19:30 

Miesto: Jedáleň na prízemí vľavo

Duchovná starostlivosť: o. Ján Knapík

Koordinátori: Ján Staško

Facebook skupina: fb.com