Ferka Urbánka

Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Svätá omša: Utorok o 19:30 

Miesto: Jedáleň na prízemí vľavo

Duchovná starostlivosť: o. Henrich Grejták

Koordinátori:
Peter Majerníček – peter.majernicek@gmail.com

Facebook skupina: fb.com