o. Martin Štieber

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

pondelok : 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša na Bellovej (svätá omša: utorok o 19:30, kaplnka na prízemí)

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela na Jedlíkovej (svätá omša: streda o 20:00)

kontakt: martinstieber@gmail.com