Kysucka/Kosmalt

Internátne spoločenstvo sv. Jána XXIII. na Kysuckej (Kosmalt)

Svätá omša: (spovedanie pred a po svätej omši)

Miesto: 

Duchovná starostlivosť:

Koordinátor:

V skúškovom období sväté omše na internáte nie sú.