Jedlíková

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela

Svätá omša: Streda o 20:00 (LIVE svätá omša – každú prvú stredu počas semestra)

Miesto: Jedlíkova 5

Miesto LIVE sv. omši: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Divadelná sála.

Duchovná starostlivosť: o. Martin Štieber 

Koordinátori:
Lukáš Vida – vida.lukas4@gmail.com
Nika Gaľanová

Skupina na fb.com