Jedlíková

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela

Svätá omša: Streda o 19:30

Miesto: Jedlíkova 5

Miesto LIVE sv. omši: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Divadelná sála.

Duchovná starostlivosť: o. Martin Štieber 

Koordinátori:

 

Skupina na fb.com