Jedlíková

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela

Svätá omša: Streda – 20.00 hod. (LIVE svätá omša – každú prvú stredu počas semestra)

Miesto: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Divadelná sála.

Duchovná starostlivosť: o. Dalibor Ondrej

Koordinátori:

Lukáš Vida – vida.lukas4@gmail.com

Nika Gaľanová

Skupina na fb.com