Jedlíková

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela

Svätá omša: Streda o 20:15

Miesto: Jedlíkova 5

Miesto LIVE sv. omši: Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Divadelná sála.

Duchovná starostlivosť: o. Matúš Imrich 

Koordinátori: Viktória Ščečinová

 

Skupina na fb.com