Boženy Němcovej

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva

Svätá omša: Streda o 19:30 (pred omšou o 19:15 je modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu)

Miesto: miestnosť B7 (blok C)

Duchovná starostlivosť: o. Ján Knapík

Koordinátor:
Matúš Križánek – matus@kamaj.sk
Dominika Belvončíková – dominikabelvoncikova@gmail.com

Facebook skupina: fb.com