Boženy Němcovej

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva

Svätá omša: Utorok o 19:30

Miesto:

Duchovná starostlivosť: o. Jozef Kadlic

Koordinátor:
Matúš Križánek – matus@kamaj.sk
Dominika Belvončíková – dominikabelvoncikova@gmail.com

Facebook skupina: fb.com