Boženy Němcovej

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva

Svätá omša: Utorok – 19:30 hod. (pred omšou o 19:15 je modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu)

Miesto: miestnosť B7 (blok C)

Duchovná starostlivosť: o. Ján Knapík

Koordinátori:

Daniel Poremba

 

skupina na fb.com