Uršulínky

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole

Svätá omša: Streda o 19:00 

Miesto: Kaplnka (na 2. poschodí stredoškolského internátu)

Duchovná starostlivosť: o. Marián Jaklovský

Koordinátori: Kristína Pistovičová