Uršulínky

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole

Svätá omša: Streda – 19:30 hod.

Miesto: Kaplnka na 2. poschodí stredoškolského internátu.

Duchovná starostlivosť: o. Peter Fogaš

Koordinátori:

Timotea Krajňáková – timotea.krajnakova@gmail.com