Bellova

Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša

Svätá omša: Utorok o 19:30

Miesto: Kaplnka (na prízemí)

Duchovná starostlivosť: o. Martin Štieber

Koordinátor:
Lívia Csizmadiová –  livia.csizmadiova@gmail.com