Bellova

Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša

Svätá omša: Utorok – 19.30 hod.

Miesto: Kaplnka (na prízemí)

Duchovná starostlivosť: o. Peter Fogaš

Koordinátor:

Lívia Csizmadiová –  livia.csizmadiova@gmail.com