Program

PONDELOK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Martin Štieber

19.00 - Vysokoškolská svätá omša (Seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho, Hlavná 89). Od 18.30 je adorácia.

20.30 - UPC Pondelky (chvály, prednášky, kultúra) - program zverejňujeme priebežne počas semestra

UTOROK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Henrich Grejták

19.00 - internát RAMPOVÁ

19.30 - internát MEDICKÁ (jedáleň)

19.30 - internát BOŽENY NĚMCOVEJ (miestnosť R1 – B blok)

19.30 - internát BELLOVÁ (kaplnka)

19.30 - internát FERKA URBÁNKA (jedáleň)

19.30 - internát PODHRADOVÁ (jedaleň)

STREDA

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Jozef Kadlic

19.00 - internát PRAŽSKÁ (chodba)

19.30 - internát URŠULÍNKY (kaplnka)

19.00 - internát POPRADSKÁ (jedáleň)

19.00 - internát KYSUCKÁ/KOSMALT (chodba - 11. poschodie)

20.00 - internát JEDLÍKOVÁ (Jedlíkova 5 --- LIVE sv. omša: Kultúrno-spoločenské centrum, kinosála, Jedlíkova 7)

ŠTVRTOK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Mathias Gočik

15.00 - 18.00 - adorácia** (kaplnka na Rooseveltovej 12)

18.00 - svätá omša** (kaplnka na Rooseveltovej 12)

od 19.00 - seminár Nanovo s Bohom** (počas semestra v kaplnke na Rooseveltovej 12)

od 19.00 - Čajovňa Lachaj roi (Rooseveltova 12)

od 19.00 - spoločenstvo Christoforus (spoločenská miestnosť, Rooseveltova 12)

PIATOK - NEDEĽA

výlety, púte, víkendovky, duchovné obnovy

* Duchovné poradenstvo (kňazská služba)

Vo chvíľach duchovného zápasu, keď potrebuješ urobiť vážne rozhodnutia, keď zápasíš so zraneniami alebo keď sa jednoducho cítiš sám a chceš sa niekomu zveriť, vtedy hľadáš oporu. V takýchto momentoch cítiš, že aj tvoja duša potrebuje pravidelnú starostlivosť. Univerzitní kňazi ti radi pomôžu – sviatosťou zmierenia alebo rozhovorom:

V kancelárii UPC na Rooseveltovej 12:

Martin Štieber (pondelok od 15.00 do 17.00)

Henrich Grejták (utorok od 15.00 do 17.00)

Marcel Jurč (streda od 15.00 do 17.00)

Mathias Gočik (štvrtok od 15.00 do 17.00)

 

 

** Kaplnka sv. Košických mučeníkov na Rooseveltovej 12