Program

PONDELOK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Martin Štieber

19.00 - Vysokoškolská svätá omša (Seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho, Hlavná 89).

20.00 - UPC Pondelky (chvály, prednášky, kultúra) - program zverejňujeme priebežne počas semestra

UTOROK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Jozef Kadlic

19.30 - internát MEDICKÁ (jedáleň)

19.30 - internát FERKA URBÁNKA a BOŽENY NĚMCOVEJ (jedáleň Ferka Urbánka)

19.30 - internát PODHRADOVÁ (jedáleň)

19.30 - internát BELLOVÁ (kaplnka) (* sv. omše budú obnovené od septembra 2022)

STREDA

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Marián Jaklovský

19.00 - internát PRAŽSKÁ (chodba) (* sv. omše budú obnovené od septembra 2022)

19.00 - internát URŠULÍNKY (kaplnka)

19.00 - internát KYSUCKÁ/KOSMALT (chodba - 11. poschodie) (* sv. omše budú obnovené od septembra 2022)

20.00 - internát JEDLÍKOVÁ (Jedlíkova 5)

ŠTVRTOK

15.00 - 17.00 - kňazská služba* - o. Henrich Grejták

15.00 - 18.00 - adorácia** (kaplnka na Rooseveltovej 12)

18.00 - svätá omša** (kaplnka na Rooseveltovej 12)

od 19.00 - Čajovňa Lachaj roi (Rooseveltova 12) - Štvrtky s prorokmi (o. Martin Štieber)

od 19.00 - spoločenstvo Christoforus (spoločenská miestnosť, Rooseveltova 12)

PIATOK - NEDEĽA

výlety, púte, víkendovky, duchovné obnovy

* Duchovné poradenstvo (kňazská služba) - v kancelárii UPC na Rooseveltovej 12

Vo chvíľach duchovného zápasu, keď potrebuješ urobiť vážne rozhodnutia, keď zápasíš so zraneniami alebo keď sa jednoducho cítiš sám a chceš sa niekomu zveriť, vtedy hľadáš oporu. V takýchto momentoch cítiš, že aj tvoja duša potrebuje pravidelnú starostlivosť. Univerzitní kňazi ti radi pomôžu sviatosťou zmierenia alebo rozhovorom.

** Kaplnka sv. Košických mučeníkov na Rooseveltovej 12