Program

PONDELOK

18.30 - 18.55 - modlitba sv. ruženca (Seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho, Hlavná 89)

19.00 - Vysokoškolská svätá omša (Seminárny kostol svätého Antona Paduánskeho, Hlavná 89)

20.00 - večerný program (chvály, prednášky, kultúra) - program zverejňujeme priebežne počas semestra

UTOROK

19.30 - internát MEDICKÁ (jedáleň)

19.30 - internát FERKA URBÁNKA (jedáleň)

19.30 - internát BELLOVÁ (kaplnka)

19.30 - internát PODHRADOVÁ (jedáleň)

STREDA

19.00 - internát URŠULÍNKY (kaplnka)

19.00 - internát BOŽENY NĚMCOVEJ

20.15 - internát JEDLÍKOVÁ (Jedlíkova 7, 1. poschodie)

ŠTVRTOK

16.00 - 17.50 - adorácia (kaplnka na Rooseveltovej 12)

18.00 - svätá omša (kaplnka na Rooseveltovej 12)

18.45 - spoločné agapé / občerstvenie  - Čajovňa Lachaj roi (Rooseveltova 12)

19.30 - štvrtkový program (Biblická škola, príprava na sviatosti, neformálny program v čajovni  (Rooseveltova 12)

PIATOK - NEDEĽA

výlety, púte, víkendovky, duchovné obnovy

* Duchovné poradenstvo (kňazská služba) - v kancelárii UPC na Rooseveltovej 12

Vo chvíľach duchovného zápasu, keď potrebuješ urobiť vážne rozhodnutia, keď zápasíš so zraneniami alebo keď sa jednoducho cítiš sám a chceš sa niekomu zveriť, vtedy hľadáš oporu. V takýchto momentoch cítiš, že aj tvoja duša potrebuje pravidelnú starostlivosť. Univerzitní kňazi ti radi pomôžu sviatosťou zmierenia alebo rozhovorom