o. Dalibor Ondrej

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

pondelok: 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej (svätá omša – utorok o 19:00, jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Michala Archanjela na Jedlíkovej (svätá omša – streda o 20:00, Jedlíkova 7, veľká sála na 1. poschodí)

Čajovňa Lachaj roi

Príprava na sviatosti (krst, birmovanie, eucharistia)

kontakt: dalibor.ondrej@gmail.com