Príprava na sviatosti

Pre tých, ktorí by chceli naplno vstúpiť do kresťanskej iniciácie, je tu príprava na iniciačné sviatosti – krst, birmovanie, eucharistia. Prihlasovanie na túto prípravu prebieha zvyčajne na začiatku akademického roka.

Zodpovedný: o. Jozef Kadlic