Škola snúbencov

Príprava na sviatosť manželstva prebieha počas akademického roka v zimnom, ako aj v letnom semestri.

Škola snúbencov sa uskutočňuje formou kurzu (9 večerných stretnutí/cca. 3 hodiny), ktorý vedie tím lektorov, pozostávajúci z manželského páru a kňaza. Od účastníkov sa vyžaduje účasť na všetkých stretnutiach daného kurzu a prípadná absencia bude nahradená po dohode s lektormi. Túto formu prípravy robí naše UPC v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v KošiciachInštitútom rodiny v Košiciach.

Výzvy na zapisovanie na Školu snúbencov sú zvyčajne uverejňované na začiatku semestra.

Zodpovedný: o. Martin Rečlo